W drugiej połowie czerwca odbyły się online warsztaty na temat debatowania w języku angielskim dla wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). W ciągu 4 dni wspólnej pracy uczestnicy poszerzali wiedzę o płynności odpowiedzi i logicznym wykładzie pomysłów, argumentacji oraz wystąpieniach publicznych.

Głównym celem warsztatów było zachęcenie uczniów do praktykowania języka angielskiego oraz stworzenie możliwości wyzbycia się lęku występów publicznych. Pomysłodawczynią warsztatów była wolontariuszka Centrum Kultury Polskiej Julia Pustilnik.

Dziewczyna opowiedziała, że zmotywował ją do stworzenia warsztatów niski poziom wykorzystywania ćwiczeń dla rozwoju komunikacyjnych i językowych nawyków w programie nauczania języka angielskiego oraz fakt, iż wiele uczniów nie wie, jak formować i porządkować własne zdanie, żeby brzmiało pewnie i przekonująco.

„Dla młodzieży jest bardzo ważne wypowiadanie własnego zdania i bycie usłyszanym. Doświadczenie i umiejętności zdobyte podczas debat mogą wypełnić głos młodzieży siłą i pewnością, które za jakiś czas mogą stać się źródłem zmian. Podczas debat uczniowie uczą się podejmować decyzje, brać za nich odpowiedzialność, rozpatrywać problemy z różnych punktów widzenia i rozumieć zdanie drugiego człowieka” – powiedziała Julia Pustilnik.

Zmotywowani przyjemną atmosferą zajęć i praktyczną treścią uczniowie chętnie podejmowali wszystkie wyzwania. Między innymi, zostały omówione tematy socjalne, akademiczne i kulturalne. Młodzież zapoznała się z kodeksem debatanta oraz miała okazję pracować według zasad szacunku, odpowiedzialności i asertywności. W dodatku uczestnicy warsztatów ćwiczyli identyfikację słabych i mocnych stron wypowiedzi oponenta oraz uczyli się pilnować własnego wystąpienia publicznego.

„Na warsztatach uzyskaliśmy nową wiedzę z zakresu debatowania, ale też zrozumieliśmy, że debata to nie tylko coś politycznego, a również przydatna rzecz w życiu codziennym, bo trzeba umieć udowodnić swoją opinię przy pomocy argumentacji. Ogromną zaletą było rozmawianie w języku angielskim. To dało nam możliwość ulepszyć nasz poziom znajomości tego języka. Jestem bezgranicznie wdzięczna Julii oraz innym uczestnikom zajęć za pozytywnie, a głównie, korzystnie spędzony czas” – powiedziała uczestniczka warsztatów Taisa Strużańska.

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku cieszy się na aktywność i zaangażowanie młodzieży oraz stara się popierać wszelakie inicjatywy wolontariatu. To motywuje młodzież do działania i realizacji swoich pomysłów.

Tekst: Karolina Szostak

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up