W dniach 25-27 stycznia br., Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie zorganizował dla wolontariuszy ze Lwowa oraz Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) tradycyjny wspólny wyjazd do polskich Bieszczadów. Jest to podziękowanie za aktywny udział i współprace w realizacji różnorodnych projektów polskiej placówki dyplomatycznej m.in. Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich, Festiwalu Partnerstwa, Polskiej Wiosny Teatralnej, a zarazem integracja środowiska młodych Polaków.

Z młodzieżą do Bieszczad wybrał się również konsul Rafał Kocot, kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Nauka jazdy na nartach biegowych i snowboardzie, kulig z końmi, czy też wspólna wędrówka na rakietach śnieżnych po połoninach pogórzańskich, to tylko część atrakcji, z których w ciągu trzech dni skorzystała czterdziestoosobowa grupa młodych ludzi zrzeszona w Lwowskim Klubie „Strefa Młodzieży” oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Wśród wycieczek i relaksu, nie brakło też poważnych rozmów, wymiany doświadczeń oraz wieczornych integracji.

– Tegoroczny wyjazd w Bieszczady dla wolontariuszy skupionych wokół Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku był bardzo intensywny i bogaty w atrakcje turystyczne – zaznaczył Andrzej Leusz z CKPiDE. – To świetna inicjatywa, która powstała kilka lat temu, i ma na celu zintegrować środowiska wolontariackie ze Lwowa i Stanisławowa. Jest to też wyraz wdzięczności za ich bezinteresowną działalność. Myślę, że wycieczka w Bieszczady zaowocuje nowymi pomysłami na wydarzenia i wzrostem aktywności młodzieży – podkreślił Andrzej Leusz.

– Piękną rzeczą jest to, że polski konsulat pamięta o swoich wolontariuszach. Jest to takie symboliczne podziękowanie za trud, który każdy z wolontariuszy włożył od siebie, poprzez pomoc w przygotowaniach różnych wydarzeń konsularnych – powiedział Eugeniusz Wołoszyn, prezes Lwowskiego Klubu „Strefa Młodzieży”. – Ten wyjazd był naprawdę bardzo intensywny, a zarazem bardzo pozytywny. Zaczynając od nart biegowych, kuligu, nart alpejskich czy odpoczynku w basenie, a kończąc wejściem na Połoninę Wetlińską, która była dużym wyzwaniem dla nas wszystkich. Mimo tak intensywnego planu mieliśmy jeszcze czas i siły na rozmowy i zabawy integracyjne do późnych godzin nocnych – dodał.

– Myślę, że ten wyjazd pozostawi jeszcze długo w nas miłe wspomnienia i będzie motywacją do dalszego działania w wolontariacie – podsumował Eugeniusz Wołoszyn.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie dziękując w ten sposób za ubiegłoroczne zaangażowanie, zachęca serdecznie inne osoby do wolontariatu przy wydarzeniach organizowanych przez placówkę.

Tekst: Eugeniusz Sało/ Kurier Galicyjski

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up