W ramach działania pt. „Lepsza przyszłość – program rozwoju współpracy polsko-ukraińsko-białoruskiej”, współfinansowanego ze źródeł Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018″ w Opolu odbył się projekt pt. „Laboratorium demokracji. Polsko-ukraińskie spotkanie młodych”.

Młodzież z Iwano-Frankiwska, Kałusza, Tłumacza, Lwowa i Mościsk miała okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia z zakresu m.in. dobrego rządzenia (good governance), polityki antykorupcyjnej, negocjacji międzynarodowych czy polityki regionalnej.

W Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zazwyczaj odbywają się posiedzenia Sejmiku Województwa Opolskiego, uczestnicy projektu wzięli udział w symulacji debaty międzynarodowej. Goście z Ukrainy i ich rówieśnicy z Polski wcielili się w rolę członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i zostali podzieleni na 5 komisji:

- Spraw zagranicznych i dyplomacji;

- Prawa i Praw człowieka;

- Migracji, uchodźców i osób prześladowanych;

- Kultury, nauki, edukacji i mediów;

- Proceduralna.

Zadaniem uczestników jest niezbędne przygotowanie projektów rezolucji dotyczących następujących kwestii:

  1. Młodzi obywatele Europy. Jak zwiększać zaangażowanie obywatelskie młodzieży i poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej?
  2. Przeciwdziałanie mowie nienawiści wśród młodzieży.
  3. Integracja migrantów i wsparcie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  4. Wsparcie wszechstronnego rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży.
  5. Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży i dostępu do uczestnictwa w procesach decyzyjnych.

Młodzież z Polski i Ukrainy wspólnie próbowała rozwiązać ważne problemy demokracji, przyszłości Europy i młodych ludzi. Znakomicie poradzili sobie z tym zadaniem.

Polsko-ukraińskie spotkanie młodych odbyło się w dniach 4-7 listopada 2018 roku i zostało zorganizowane przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Stowarzyszenie Akademicki Klub Biznesu oraz Fundację Semper Avanti Opole.

Opracował: Andrzej Leusz

Zdjęcia: Krystyna Smal

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up