Już po raz czwarty w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbyły się Międzynarodowe Maltańskie Manewry Ratownicze. W manewrach rywalizowały 22 drużyny z Kijowa, Lwowa, Iwano-Frankiwska, Zaporoża, Jużnoukrajinśka, Kamieńca-Podolskiego, Mariupola, Kamieńskiego, Fastowa i Równego, a także maltańscy ratownicy z Polski.

W uroczystym otwarciu wydarzenia wzięli udział m.in. Krzysztof Jachowicz, konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Urlich Mathey, kierownik Maltańskiej Służby Pomocy diecezji Trewiru w Niemczech i Roman Jaruczyk, kierownik Maltańskiej Służby Pomocy w Iwano-Frankiwsku. Funkcję komendanta manewrów pełnił Mariusz Zawada – ratownik medyczny z Polski.

W tym roku do organizacji przedsięwzięcia dołączyli też wolontariusze Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, którzy pełnili rolę tłumaczy. W ten sam sposób młodzież pomagała i umożliwiała przećwiczenie wspólnych działań.

Celem międzynarodowej inicjatywy jest sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach życiowych, w warunkach maksymalnie przybliżonych do rzeczywistych.

Wydarzenie zostało zorganizowane w dniach 31 sierpnia – 2 września 2018 roku w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Fundacją Maltańska Służba Medyczna oraz Zakonem Maltańskim w Polsce. Koordynatorem projektu na Ukrainie jest Pani Lesia Hunczak.

Tekst: Weronika Buczka

Zdjęcia: Weronika Buczka, Aleksander Horoszewski

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up