Katedra Języków Słowiańskich Uniwersytetu Przykarpackiego oraz Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na wykład z cyklu „Dookoła języka i literatury – 9 wykładów dla polonistów”, pt. Dyskurs publiczny z perspektywy etyki komunikacji, który wygłosi prof. dr hab. Anna Cegieła (Uniwersytet Warszawski).

Wykład odbędzie się 19 lutego 2021 roku o godz. 17:00 (+2 GMT, Ukraina) / 16:00 (+1 GMT, Polska) w środowisku WebexCisco.

Cykl wykładów jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.


Link do spotkania

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up