Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) zaprasza do oglądania i słuchania panelu konferencyjnego pt. „Jan Paweł II – orędownik dialogu” poświęconego roli jaką wykonał Papież w budowaniu i rozwoju relacji polsko-ukraińskich. Spotkanie będzie transmitowane na naszym profilu w sieci Facebook 4 grudnia 2020 r. od godz. 11.00 (czas kijowski).

UCZESTNICY PANELU:

Krzysztof Jachowicz – konsul w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Temat wystąpienia: Doktryna Jana Pawła II w polsko-ukraińskim pojednaniu;

o. Wołodymyr Łukaszewski – rzecznik prasowy Iwanofrankiwskiej Archidiecezji Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Temat wystąpienia: Święty Jan Paweł II i jego rola w relacjach międzynarodowych. Historyczna wizyta do Ukrainy;

Krzysztof Tomasik – kierownik działu zagranicznego Katolickiej Agencji Informacyjnej, współautor wywiadu rzeki pt. „Dialog leczy rany” z Księdzem Arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Temat wystąpienia: Jan Paweł II – mistrz dialogu i komunikacji z mediami i w mediach (refleksje);

mgr Wita Jakubowska – dziennikarka społeczno-religijnego portalu internetowego CREDO. Temat wystąpienia: Komunikacja jako wartość. Refleksje Jana Pawła II o istocie mediów masowych.

Spotkanie poprowadzi Irena Rudź – redaktorka Katolickiego Programu Radiowego we Lwowie.

Panel konferencyjny odbywać się będzie w języku polskim i ukraińskim.


Panel konferencyjny odbywa się przy wsparciu 
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up