1 października (czwartek) 2020 r. o godz. 18:00 na terytorium Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku (ul. Szpitalna 3) odbędzie się prezentacja książki Petra Hawryłyszyna i Romana Czorneńkoho „Станиславів: віднайдені історії” (w jęz. polskim – Stanisławów: historie odnalezione). Moderatorem spotkania będzie Taras Prochaśko.

Oferowane wydanie – efekt trzyrocznej pracy autorów o historii Iwano-Frankiwska (Stanisławowa). Materiał informacyjny, wzięty z ukraińskich, polskich, austriackich i, częściowo, radzieckich źródeł, jest podany jako odrębne tematyczne naukowo-publicystyczne artykuły.

Dorobek chronologicznie obejmuje okres od połowy XVIII do końca XX wieku. Prezentacja postaci, analiza wydarzeń oraz komentarze do nich wyświetlają naukowy punkt widzenia autorów. Przy każdym artykule umieszczona jest lista użytych źródeł i literatury. Książka została aprobowana na łamach iwanofrankiwskiej gazety „Hałyckyj korespondent” w latach 2017-2019.

Ta książka przeznaczona jest dla szerokiego grona mieszkańców i gości miasta, uczniów, studentów i naukowców, a także wszystkich zainteresowanych historią rodzinnej miejscowości. W trakcie prezentacji można będzie nabyć książkę oraz otrzymać wpis autorów.


Gatunek: Dokumentalne, Historyczne, Publicystyka
Rok wydania: 2020
Wydawca: Discursus
ISBN: 978-617-7411-57-3
Ilość stron: 256


„Stanisławowskie opowieści historyczne Petra Hawryłyszyna i Romana Czorneńkoho niczym diamenty: tylko kilka mistrzowsko nieoszlifowanych, samorodnych diamentów łapią dostępne światło i skierowują je prosto w źrenicę oka. Mają również tę samą przyrodę co witaminy. Nie wiadomo jak ich drobiazg ulepsza jakość życia. A po co ta jakość – ich nie obchodzi” – Taras Prochaśko


INFORMACJA O AUTORACH

Petro Hawryłyszyn – kandydat nauk historycznych, dyrektor Biblioteki Naukowej i wykładowca Katedry Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, członek Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy, autor tłumaczeń książek z języka polskiego na ukraiński. Urodził się 1987 r.w miasteczku Koropeć, rejonu monastyrskiego, obwodu tarnopolskiego. W 2008 r. zdobył III miejsce w ogólnoukraińskiej studenckiej olimpiadzie z historii. W 2009 r. zajął I miejsce w ogólnoukraińskim konkursie studenckich prac naukowych. Obszar zainteresowań naukowych – diaspora i współczesna emigracja ukraińska, stosunki międzynarodowe Ukrainy po 1991 r., ziemie ukraińskie w składzie imperium Austro-Węgierskiego oraz II Rzeczypospolitej. W 2013-2014 – stypendysta Programu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla Młodych Naukowców, odbywał praktyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem naukowych krajoznawczych artykułów oraz współautorem scenariusza filmu dokumentalnego „Przykarpacie Frankowe”.

Roman Czorneńkyj – kandydat nauk historycznych, współpracownik naukowy oddziału Narodowego Wojskowo-Historycznego Muzeum Ukrainy – Muzeum „Bohaterowie Dniepru” w Iwano-Frankiwsku, członek Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy. Urodził się 1986 r. w Iwano-Frankiwsku. W 2009 r. zdobył III miejsce w ogólnoukraińskiej studenckiej olimpiadzie z historii. Obszar zainteresowań naukowych – historia państw słowiańskich, życie codzienne mieszkańców Ziemi Stanisławowskiej, wojskowa historia Galicji, porządkowanie oraz inwentaryzacja cmentarzy i pochowań wojskowych. Autor naukowych krajoznawczych artykułów oraz współautor scenariuszy filmów dokumentalnych „Droga, Prawda i Życie…” oraz „Przykarpacie Frankowe”.


Fragment książki [pobierz PDF]

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up