W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1939-1945. Wojna – Okupacja – „Wyzwolenie”. Celem niniejszej konferencji będzie próba przybliżenia całości wydarzeń, jakie miały miejsce w Stanisławowie oraz regionie w okresie II wojny światowej.

Historia Stanisławowa i Ziemi Stanisławowskiej wraz z zamieszkującymi ją do 1945 roku narodami należy do nie do końca zbadanych fragmentów historii. Taki stan wynika z kilku przyczyn, m.in. z faktu, że po tej dacie przez dziesięciolecia nie można było mówić o wielu kwestiach prawdy, a wszelkie prowadzone badania naukowe musiały być zgodne z odgórnie narzuconą narracją.

Bieżący rok, w którym przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, daje asumpt do tego, aby rozpocząć nowe dyskusje na temat wydarzeń, jakie miały miejsce podczas całej minionej wojny. Szczególnie mocno potrzeba ta widoczna jest właśnie w ujęciach regionalnych, często do tej pory pomijanych lub traktowanych marginalnie.

Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w sposób znaczący odczuły skutki II wojny światowej, choć co warte podkreślenia, przesuwające się fronty nie wyrządziły aż taki wielkich strat materialnych. Kolejni okupanci dopuszczali się przede wszystkim eksterminacji miejscowej ludności, wpływając na zmianę struktury narodowościowej. Zakończenie wojny w 1945 roku przyniosło dodatkowo przymusowe przesiedlenia i zmianę granic, niszcząc i zacierając niemal całkowicie dotychczasowy dorobek kulturalny pokoleń wszystkich narodów zamieszkujących region.

Konferencja odbywać się będzie w dniach 6-8 września 2019 roku w obiektach Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. W dniach 6-7 września przewidziane są obrady plenarne oraz w sekcjach, natomiast 8 września planuje się podróż historyczną.

Zgłoszenia do udziału oraz tematy referatów wraz z krótkim streszczeniem prosimy wysyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2019 roku. Prosimy o podanie następujących informacji:

  • imię i nazwisko autora/ autorów;
  • stopień naukowy, stanowisko;
  • miejsce pracy: instytucja, miejscowość, kraj;
  • dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon);

oraz przesłanie do 14 października 2019 roku tekstu publikacji. Zasady technicznego opracowania tekstu [pobierz]. Języki publikacji: polski, ukraiński lub angielski. Wymagania techniczne są jednakowe dla wszystkich.

Publikowane będą te referaty, autorzy, których fizycznie wezmą udział w konferencji w Iwano-Frankiwsku, w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Uczestnikom spoza Iwano-Frankiwska możemy zapewnić bezpłatne zakwaterowanie w hotelu lub akademiku Przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka. W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie potrzeby noclegów.

Szczegółowy harmonogram obrad zostanie podany do wiadomości po opracowaniu zgłoszeń.

Wydarzenie w sieci Facebook


Organizatorzy:

  • Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
  • Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Współpraca:

  • Naukowa Biblioteka Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka

Projekt współfinansowany ze środków
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz Fundacji Wolność i Demokracja
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up