We współczesnych państwach demokratycznych przywiązuje się coraz większą wagę do decentralizacji władzy państwowej i szerszego angażowania społeczeństwa w procesy decyzyjne, jak również samodzielne rozwiązywanie tych problemów, które występują najbliżej samych zainteresowanych. Utrzymanie czy pożądany skądinąd rozwój takiego trendu powoduje zwrócenie uwagi na demokrację w jej lokalnym wydaniu.

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) zaprasza do udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowo-Praktycznym „Instrumenty demokracji bezpośredniej. Ukraina i jej sąsiedzi – debaty środkowoeuropejskie”.

Seminarium odbędzie się w sali głównej Centrum przy ulicy Strzelców Siczowych 56 w dniach 24-25 stycznia 2019 r. Analiza funkcjonowania demokracji oraz ukazywania obywatelom Ukrainy wykorzystywania instrumentów demokracji bezpośredniej jest tematem projektu, który chcemy realizować.


PROGRAM

Czwartek 24.01.2019

Godz. 11:00 - 11:20 – otwarcie seminarium, wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych z Iwano-Frankiwska i Opola oraz Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Godz. 11:20 - 12:20 – warsztaty „Teoretyczne ujęcie polityki lokalnej”, dr Ewa Ganowicz, dr Lech Rubisz

Godz. 12:20 - 12:35 – przerwa (ciepłe i zimne napoje, drobny poczęstunek)

Godz. 12:35 - 13:30 – warsztaty, panel dyskusyjny „Praktyczne ujęcie polityki lokalnej”

  • Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca
  • Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola Barbara Kamińska
  • Przedstawiciele władz Rady Miasta Iwano-Frankiwska

Godz. 13:30 - 13:45 – przerwa (ciepłe i zimne napoje, drobny poczęstunek)

Godz. 13:45 - 15:15 – zajęcia warsztatowe z negocjacji i mediacji, dr Wojciech Opioła

Godz. 15:15 - 15:30 – przerwa (ciepłe i zimne napoje, drobny poczęstunek)

Godz. 15:30 - 17:00 – dress code – komunikacja służbowa savoir vivre jak dobrze wyglądać i zachowywać się w każdej sytuacji, dr Bartosz Maziarz


Piątek 25.01.2019

Godz. 11:00 - 12:30 – warsztaty „Korupcja i polityka antykorupcyjna jako wyzwanie współczesnego świata”, dr Bartosz Czepil

Godz. 12:30 - 12:45 – przerwa (ciepłe i zimne napoje, drobny poczęstunek)

Godz. 12:45 - 14:15 – warsztaty: komunikacja medialna, mgr Sabina Baraniewicz-Kotasińska


Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą rejestrację


Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Praktyczne odbywa się przy wsparciu:

Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up