Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku prowadzi zajęcia z języka polskiego, kultury, tradycji oraz elementów historii i geografii Polski. Stosowane przez nas metody nauczania sprawiają, że lekcje są żywe i atrakcyjne. Metody te wspierają rozwój umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku polskim, są dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb. Centrum umożliwia wszechstronny rozwój ucznia, pobudza jego wyobraźnię.

Program nauczania dla najmłodszych obejmuje treści w zakresie języka polskiego, historii i geografii. Aby uzyskać najlepsze efekty integrujemy treści polonistyczne, historyczne i geograficzne, chcemy wiązać tekst literacki z mapą i osią czasu.

Program dla osób starszych zapewnia kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz systematyczne wzbogacanie zasobu słownictwa. Pomaga lepiej funkcjonować w środowisku, z poczuciem własnej wartości oraz z szacunkiem dla innych.

W Centrum prowadzone są również zajęcia z języka polskiego przez Punkt Nauczania Języka Polskiego działającego przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Zajęcia dydaktyczne są realizowane przez miejscowych nauczycieli w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” Fundacji Wolność i Demokracja.

Wykształcona kadra

Zajęcia w Centrum prowadzi kadra nauczycielska posiadająca bogate doświadczenie nabyte zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, znająca i rozumiejąca potrzeby uczniów oraz całym sercem zaangażowana w pracę z dziećmi.

Nabór do grup językowych

Zapisać się do grup językowych można każdego roku w drugiej połowie sierpnia. Ogłoszenie o naborze uczestników jest publikowane na naszej stronie internetowej oraz profilach w sieciach socjalnych. Ilość miejsc ograniczona.

Organizacja grup wiekowych

Społeczność uczniowska podzielona jest na następujące grupy:

  • Język polski/ grupa A1 (osoby powyżej 26 lat);
  • Język polski/ grupa A2 (osoby powyżej 26 lat);
  • Język polski/ młodzież A1 (osoby w wieku 13-25 lat);
  • Zajęcia „Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym” (osoby w wieku 13-17 lat);
  • Zajęcia Punktu Nauczania Języka Polskiego przy TKP im. Franciszka Karpińskiego.

Plan zajęć (rok akademicki 2017/2018): 5 września 2017 r. – 12 maja 2018 r.

Godz.
Dni tygodnia
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
11:00 – 12:30
x
x
x
x
Język Polski
(grupa A1)
12:30 – 14:00
x
x
x
x
Język polski
(młodzież A1)
14:30 – 15:30
x
x
x
PNJP przy TKP
im. F. Karpińskiego
x
14:45 – 15:45
PNJP przy TKP
im. F. Karpińskiego
x
x
PNJP przy TKP
im. F. Karpińskiego
x
16:00 – 17:00
PNJP przy TKP
im. F. Karpińskiego
x
x
PNJP przy TKP
im. F. Karpińskiego
PNJP przy TKP
im. F. Karpińskiego
16:00 – 17:30
Wiedza o Polsce
i Świecie Współczesnym
x
 Wiedza o Polsce
i Świecie Współczesnym
x
x
17:30 – 19:00
Język polski
(grupa A1)
Język polski
(grupa A2)
Język polski
(studenci A2)
Język polski
(młodzież A1)
x


Nauczyciel Centrum: Renata Klęczańska.
Nauczyciele Punktu: Nelli Czeladko i Janina Magas.

Edukacja w plenerze

Wycieczki i spacery są nieodłącznym elementem edukacji, umożliwiają obserwację w naturalnych warunkach, wyzwalają aktywność poznawczą przejawiającą się w zadawaniu wielu pytań i wymianie spostrzeżeń, pozwalają na posługiwanie się polską mową w naturalnych sytuacjach, ułatwiają porównywanie polskiego i ukraińskiego krajobrazu, pogody, roślinności, zwierząt.

Biblioteka

Posiadamy spory księgozbiór. W naszej bibliotece znajdują się książki z zakresu literatury dziecięcej, młodzieżowej oraz pozycje przeznaczone dla dorosłych. Jest to literatura piękna, popularno-naukowa, poezja, dokument. Posiadamy słowniki, encyklopedie a także wydawnictwa multimedialne. Grono pedagogiczne korzysta ze zgromadzonych poradników metodycznych, podręczników i materiałów dydaktycznych.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up