Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku prowadzi zajęcia z języka polskiego, kultury, tradycji oraz elementów historii i geografii Polski. Stosowane przez nas metody nauczania sprawiają, że lekcje są żywe i atrakcyjne. Metody te wspierają rozwój umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku polskim, są dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb. Centrum umożliwia wszechstronny rozwój ucznia, pobudza jego wyobraźnię.

Program nauczania dla najmłodszych obejmuje treści w zakresie języka polskiego, historii i geografii. Aby uzyskać najlepsze efekty integrujemy treści polonistyczne, historyczne i geograficzne, chcemy wiązać tekst literacki z mapą i osią czasu.

Program dla osób starszych zapewnia kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz systematyczne wzbogacanie zasobu słownictwa. Pomaga lepiej funkcjonować w środowisku, z poczuciem własnej wartości oraz z szacunkiem dla innych.

W Centrum prowadzone są również zajęcia z języka polskiego przez Punkt Nauczania Języka Polskiego działającego przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Zajęcia dydaktyczne są realizowane przez miejscowych nauczycieli w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” Fundacji Wolność i Demokracja.


Wykształcona kadra

Zajęcia w Centrum prowadzi kadra nauczycielska posiadająca bogate doświadczenie nabyte zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, znająca i rozumiejąca potrzeby uczniów oraz całym sercem zaangażowana w pracę z dziećmi.


Nabór do grup językowych

Zapisać się do grup językowych można każdego roku w drugiej połowie sierpnia. Ogłoszenie o naborze uczestników jest publikowane na naszej stronie internetowej oraz profilach w sieciach socjalnych. Ilość miejsc ograniczona.


Organizacja grup wiekowych

Społeczność uczniowska podzielona jest na następujące grupy:

  • Język polski/ grupa A1 (osoby w wieku 9-11 lat);
  • Język polski/ grupa A1 (osoby w wieku 12-14 lat);
  • Język polski/ grupa A1 (osoby w wieku 15-17 lat);
  • Język polski/ grupa A1 (osoby powyżej 16 lat);
  • Język polski/ grupa A2 (osoby powyżej 16 lat);
  • Język polski/ grupa B1 (osoby powyżej 16 lat);
  • Zajęcia Punktu Nauczania Języka Polskiego przy TKP im. Franciszka Karpińskiego.

Plan zajęć (rok akademicki 2018/2019): 4 września 2018 r. – 22 czerwca 2019 r.

Nauczyciele Centrum: Renata Klęczańska, Alina Czirkowa.
Nauczyciele Punktu: Nelli Czeladko, Janina Magas.


Edukacja w plenerze

Wycieczki i spacery są nieodłącznym elementem edukacji, umożliwiają obserwację w naturalnych warunkach, wyzwalają aktywność poznawczą przejawiającą się w zadawaniu wielu pytań i wymianie spostrzeżeń, pozwalają na posługiwanie się polską mową w naturalnych sytuacjach, ułatwiają porównywanie polskiego i ukraińskiego krajobrazu, pogody, roślinności, zwierząt.


Biblioteka

Posiadamy spory księgozbiór. W naszej bibliotece znajdują się książki z zakresu literatury dziecięcej, młodzieżowej oraz pozycje przeznaczone dla dorosłych. Jest to literatura piękna, popularno-naukowa, poezja, dokument. Posiadamy słowniki, encyklopedie a także wydawnictwa multimedialne. Grono pedagogiczne korzysta ze zgromadzonych poradników metodycznych, podręczników i materiałów dydaktycznych.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up