W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano‑Frankiwsku (d. Stanisławowie) zaprezentowano interdyscyplinarną wystawę sztuki współczesnej, która powstała w ramach VIII Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno‑Naukowego „Spotkania w Krzemieńcu”.

Celem spotkań w Krzemieńcu w obwodzie tarnopolskim jest kreowanie postaw otwartych na interdyscyplinarny, międzykulturowy dialog, wymiana doświadczeń badawczych, dydaktycznych i artystycznych.

Wielokulturowe pejzaże sztuki i edukacji w sali głównej CKPiDE przedstawili artyści z Irlandii, Polski, Szwecji, Chile, Niemiec, Kanady, Włoch i Ukrainy.

- Inicjatywa międzynarodowego pleneru w Krzemieńcu istnieję już od 8 lat. Fajne jest to, że co raz więcej artystów z różnych państw bierze w nim udział. Po raz pierwszy prezentację ich dorobku możemy dziś prezentować w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie. Jest do dla nas wielka przyjemność i mamy nadzieję, że będziemy tutaj jeszcze wracać. – powiedziała podczas otwarcia wystawy prof. dr hab. Teresa Żebrowska, kurator artystyczny, kierownik Katedry Projektów Edukacyjnych i Artystycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Publiczność miała okazję porozmawiać z artystami, dowiedzieć się czegoś więcej o ich kraju zamieszkania oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

- Zacznę od tego, że jestem osobą twórczą, a więc cieszę się, że mogłam uczestniczyć w inauguracji wystawy. Bardzo ciekawa koncepcja prac. Dodatkowym i ważnym elementem tego spotkania była obecność artystów. Dzięki temu bliżej można było poznać ich twórczość. – mówi studentka Jana Smiżak. - Miałam świetną okazję porozmawiać z malarką ze Szwecji, dowiedzieć się więcej o jej wewnętrznym świecie artystycznym, o tym jak realizuje go na płótnie, jak ilustruje zwykłe wydawałoby się dla nas rzeczy. Właśnie na tym polega współczesność. Dlatego lubię sztukę współczesną. Ciekawie było spostrzegać ojczyźnianą rybkę – figurkę, która stoi u każdej starszej osoby w domu, w nowym świetle. Uważam, że takie wystawy są bardzo potrzebne, a ich organizacja to szansa spojrzeć na świat nowymi, innymi oczyma. – dodaje Pani Smiżak.

Wydarzenie zorganizowano w dniu 25 sierpnia 2015 roku a jego komisarzem był Leszek Żebrowski, prezes Stowarzyszenia Forum Innowacyjności „ODIN”.

Tekst: Danuta Stefanko

Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up