Na ile młodzież interesuje się sprawami międzynarodowymi oraz tymi, które dotyczą Polski, mogliśmy sprawdzić podczas I etapu V edycji Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”. Młodzież z 10 i 11 klas szkół miasta Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego zmierzyła się z pracą pisemną w formie testu.

Uczniowie mieli też okazję dowiedzieć się więcej o życiu studenckim. Obejrzeli film, twórcami którego są studenci, a niektórych nawet starsi koledzy.

- Pytania nie były łatwe, aczkolwiek niektóre były bardzo ciekawie sformułowane. Wymagało to szczególnej uwagi i chwilę zastanowienia się nad pułapkami. – powiedział jeden z uczestników olimpiady. - Jako świadomi obywatele powinniśmy się interesować stosunkami międzynarodowymi, bezpieczeństwem narodowym. Szczególnie w tych trudnych czasach, czasach inwazji Rosji na Ukrainę. – dodał Aleksander.

Centrum we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego najlepszych uczestników I etapu V edycji zakwalifikuje na rozmowę z komisją konkursową, która odbędzie się we Lwowie i wyłoni finalistów olimpiady, którzy później wyjadą na wycieczkę do Opola, w ramach której odwiedzą m.in. uniwersytet. Być może ktoś z nich zdecyduje się na studia politologiczne. Finaliści, którzy podejmą studia w Opolu, otrzymają od organizatorów ciekawe nagrody.

I etap V edycji Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej” odbył się w dniu 24 marca 2018 roku. II etap zaplanowano na 14 kwietnia.

Zdjęcia: Salomea Pletenicka

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up