W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku miało miejsce spotkanie członków Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”.

Została zaproszona na spotkanie też Maria Osidacz, dyrektor Centrum, która przybliżyła zebranym na sali planowane przez placówkę wydarzenia i projekty w 2018 roku. Warto wspomnieć, że szereg inicjatyw, które podejmujemy, są skierowane m.in. do środowiska polskiego miasta. Można tutaj wymienić Dni Kultury Polskiej, Spotkania z historią w 100-cie Niepodległości Polski, Narodowe czytanie i inne.

Pani Osidacz zaprosiła również członków Towarzystwa do udziału w 5 spotkaniu z poezją z cyklu „Poezjo, jak Ci na imię”, które dzień później odbyło się w Iwano-Frankiwskim Akademicznym Obwodowym Teatrze Lalek im. Marijky Pidhirianky.

- Wydarzenia, które organizujemy są przede wszystkim adresowane do środowiska polskiego Stanisławowa (Iwano-Frankiwska). Zależy nam na tym, aby osoby, które należą do polskich organizacji brali w nich udział. Centrum promuje kulturę polską, zarówno tę lokalną, której twórcami są przedstawiciele środowiska polskiego, jak również zapewnia miejscowemu środowisku dostęp do współczesnej kultury polskiej. – powiedziała Maria Osiadacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Następnie Witalij Czaszczin, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”, omówił z uczestnikami spotkania kwestie organizacyjne i zachęcił do aktywniejszej działalności członków.

- Zależy nam, aby uaktywnić młodzież i ją zaangażować w działalność Towarzystwa. Dobrym tego przykładem jest Centrum, gdzie się obecnie spotykamy. Zwracam się więc do wszystkich, aby na podobne spotkania przyprowadzali swoich dzieci i wnuków. – powiedział Pan Czaszczin, prezes Towarzystwa.

Spotkanie było też okazją złożyć życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych. Staraniem Pana Prezesa członkowie otrzymali upominki świąteczne, które były wyrazem wdzięczności za dotychczasowe działanie.

W roku 2018 Towarzystwo Kultury Polskiej „Przyjaźń” obchodzi 25-lecie działalności. Przypominamy, że jednym z głównych zadań Towarzystwa jest opieka nad cmentarzem w Czarnym Lesie w pobliżu Stanisławowa, miejscem egzekucji przedstawicieli stanisławowskiej inteligencji dokonanej przez hitlerowskich oprawców.

Zdjęcia: Aleksander Kuticki

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up