W dniu 20 stycznia 2018 roku Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego organizował dla wolontariuszy szkolenie z zakresu motywacji i pracy w zespole. Zajęcia miały formę warsztatową, a to znaczy, że nie było żadnych wykładów, a mieli oni formę zabawy, poprzez ruch i gry.

Do udziału zgłosiło się ponad 20 osób. W trakcie zajęć były wykonywane wspólne zadania oraz gry motywacyjne. Po pewnym spływie czasu okazało się, że dużo wszystkiego jeszcze przed nami, a czas upłyną bardzo szybko, dlatego szkolenia z ogromną chęcią młodzi ludzie przedłużyli jeszcze aż do wieczoru. Niektóre wolontariuszy wypowiedziały się, że praca w zespole jest bardzo ciekawa oraz atrakcyjna.

Razem z trenerem szkolenia Panią Agatą Szmytką określiliśmy, że działalność wolontariacka, chociaż jest bezpłatna, ale nie oznacza to, że bezinteresowna. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję socjalną.

Cieszy to, że wolontariusze byli w szkoleniu zainteresowani oraz aktywni. Na praktyce wiemy, że takiego rodzaju warsztaty stają się motywacją dla własnego rozwoju oraz rozwoju placówki na terenie, którego oni działają. Mamy nadzieję, że w ciągu dalszym do szkoleń takiego typu zaangażuję się jeszcze więcej młodych, aktywnych ludzi.

Zdjęcia: Danuta Grabowska

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up