Taki wniosek można wyciągnąć po seminarium jakie miało miejsce w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Uczestnicy z Ukrainy mieli możliwość wysłuchania wybitnych ekspertów z Polski w dziedzinie samorządności oraz samorządowców starających się na co dzień pogodzić teorię z praktyką.

„Instrumenty demokracji bezpośredniej. Perspektywa Polski i Ukrainy” – pod takim tytułem odbyło się seminarium poświęcone aktywowaniu społeczności lokalnych i inspirowanie ich do udziału w sprawowaniu władzy samorządowej.

Wspólna konkluzja po spotkaniu przedstawicieli rożnych środowisk Polski i Ukrainy, wyraźnie wskazywała, że samorządność to nie tylko władza, ale umiejętność współpracy z lokalną społecznością i wsłuchiwanie się w głos mówiący o jej potrzebach.

Nawiązując do trwającej na Ukrainie reformy samorządowej, dr Ewa Ganowicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, wspominała, że zmiany samorządowe w Polsce nie były bezbolesne. - Przeszliśmy dwie głębokie reformy – mówiła – nie ma co ukrywać, że i na Ukrainie reforma samorządu nie będzie bezbolesna.

Dr Ewa Ganowicz przedstawiła zebranym kwestie związane z budżetem obywatelskim jako jedną z metod uaktywniania społeczności do współzarządzania problematyką lokalną.

Wicekonsul RP we Lwowie, Rafał Kocot, biorąc udział w dyskusji, wskazywał, że wszystkie ważne decyzje samorządu powinny być usankcjonowane opinią mieszkańców.

Naczelnik Wydziału Polityki Inwestycyjnej w Urzędzie Miasta Iwano-Frankiwsk, Ihor Popadiuk, potwierdza jako praktyk, że im więcej rozmów z mieszkańcami w sprawach inwestycji miejskich, tym mniej negatywnych reakcji społecznych.

Serhij Derewianko, profesor Katedry Instytutów Politycznych i Procesów Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka, wskazuje referendum jako jedną z metod skutecznego pozyskiwania akceptacji społecznej przez władze. Profesor Derewianko mówi jednocześnie, że niestety prawo do przeprowadzania referendum zapisane w ukraińskim kodeksie w roku 1991, zostało zmienione w roku 2012, skutecznie blokując możliwości referendalne.

Prof. Derewianko wskazywał również na pozytywne strony związane z samorządem ukraińskim. Jego zdaniem kieruje się on sentencją: „Myśl globalnie, rób lokalnie”.

O możliwościach partycypacji społecznej w procesie sprawowania władzy samorządowej, opowiadał Krzysztof Drynda, radny miasta oraz przewodniczący Klubu Radnych – „Razem dla Opola”. Jego zdaniem rolę nie do przecenienia odgrywają lokalne organizacje społeczne wspomagające prace samorządu.

Opinię tę potwierdził dr Bartosz Czepil z Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, przedstawiając wyniki badań określających poziom aktywności społeczeństwa obywatelskiego.

O swoich doświadczeniach w tym zakresie opowiadał Serhij Adamowycz, profesor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka. Mówił on o roli jaką w realizacji projektów budżetowych w Iwano Frankowsku odgrywa organizacja społeczna „Postupowyj hurt frankiwciw”.

Debatujący przez dwa dni, przedstawiciele samorządów, świata nauki oraz organizacji pozarządowych, uznali za niezwykle cenną wymianę poglądów, możliwą dzięki współpracy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego z Miejską Radą w Iwano-Frankiwsku, Przykarpackim Narodowym Uniwersytetem, Uniwersytetem Opolskim oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Opolu. Oczywiście jak zwykle to ważne wydarzenie odbywało się przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Tekst: Andrzej Klimczak

Zdjęcia: Salomea Pletenicka, Leon Tyszczenko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up