W ramach projektu ożywiania „Przedwojennych tradycji turystycznych w Karpatach Wschodnich” realizowanego przez Lwowski Klub Sportowy „Pogoń”, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie w sobotę 2 grudnia 2017 zamknęliśmy tegoroczny sezon turystyczny wyprawą górską w okolice Sławska (obwód lwowski).

Miejsce i termin zostały wybrane nieprzypadkowo. Przy okazji tego wyjazdu chcieliśmy przypomnieć uczestnikom zasługi powstałego w 1907 roku we Lwowie Karpackiego Towarzystwa Narciarskiego, które wniosło ono szczególny wkład w zagospodarowywanie turystyczne Karpat Wschodnich i Bieszczadów, gdzie ważną rolę jako ośrodek narciarski spełniało Sławsko.

29 I 1907 r. odbyło się pierwsze zebranie konstytuujące Karpackie Towarzystwo Narciarzy (w kawiarni Schnaidera przy ul. Akademickiej we Lwowie, pokój ostatni), na którym dwudziestu uczestników wybrało zarząd w składzie: dr Kazimierz Panek – przewodniczący, dr Tadeusz Kossowicz – zastępca przewodniczącego, Roman Kordys – sekretarz, przodownicy: I – Maksymilian Dudryk, II – Ludwik Pręgowski, członkowie: dr Stefan Dąbrowski, Tadeusz Pogórski, Tadeusz Wilusz, Witold Wolański.

Celem Karpackiego Towarzystwa Narciarzy było rozwinięcie narciarstwa i turystyki zimowej. Towarzystwo, prowadząc intensywną działalność popularyzatorską i szkoleniową (kursy, w tym z udziałem instruktorów z Austrii i Skandynawii), drukując podręczniki jazdy i skakania na nartach, prowadziło jednocześnie działalność wycieczkową w różnorodne partie górskie.

Sportowe aspiracje Karpackie Towarzystwo Narciarzy wykazywało już od początku istnienia. Dało temu dowody nie tylko organizując zawody narciarskie (pierwsze zjazdy o charakterze wyczynowym w Sławsku 14 marca 1909 roku), ale stając się wraz z Akademickim Klubem Turystycznym, Wisłą Kraków, Czarnymi Lwów i Pogonią Lwów założycielem krótko istniejącego Polskiego Związku Sportowego. Rok 1912 zakończyło Towarzystwo w liczbie 221 członków.

Konsekwencją prowadzenia intensywnej działalności wycieczkowej było dążenie do posiadania własnej bazy noclegowej w górach. Na wniosek Zygmunta Klemensiewicza i Romana Kordysa wybrano Sławsko, gdzie zbudowano schronisko, niestety spalone przez wojska rosyjskie w 1915 r. Latem 1922 przystąpiono do odbudowy schroniska w poprzedniej lokalizacji. Już na Boże Narodzenie udzielano w nim noclegów. Pomocy udzielił również Oddział Lwowski Towarzystwa Tatrzańskiego (1 500 000 marek i 20 złotych), za co uzyskał obietnicę zniżek dla swoich członków jak dla członków Towarzystwa w okresie 15.04-31.10 każdego roku. Schronisko miało 134 m2 powierzchni użytkowej i 56 miejsc noclegowych. Już w zimie 1924/1925 urządzono 3 kursy narciarskie. Oferowało całodzienne utrzymanie. Zimą 1924/1925 udzielono 530 noclegów.

Popularyzując narciarstwo Karpackie Towarzystwo Narciarzy urządzało odczyty, rozwijano działalność sportową – 6-7 stycznia 1912 roku urządzono w Sławsku pierwsze w kraju zawody narciarskie w skokach, na których zwycięzca osiągnął odległość 9,90 m. 3 i 4 lutego 1912 roku zawodnicy Towarzystwa Narciarzy zajęli pierwsze miejsca w zawodach o mistrzostwo Moraw i Śląska urządzonych w Osławicy. W 1923 roku w Sławsku Towarzystwo urządziło na zlecenie Polskiego Związku Narciarskiego IV Związkowe Mistrzostwa Polski w narciarstwie.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami przez cały tegoroczny sezon turystyczny w Karpatach Wschodnich!

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up