11 listopada 2017 roku, wraz z wybiciem godziny 11.00, w różnych zakątkach Ukrainy dzieci polskiego pochodzenia próbowały swych sił z historią Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniając test w ramach I etapu II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie (edycja 2017/2018).

Prawie dwadzieścia uczniów w tym dniu przystąpiło do napisania testów w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Tegoroczny test miał formę zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Uczestnicy odpowiadali na pytania związanie z historią Polski w formie przekrojowej, od Polski Piastów (począwszy od Mieszka I) po rok 2005 (śmierć Jana Pawła II).

Olimpiadę poprowadziła Renata Klęczańska, nauczyciel języka polskiego, skierowana do pracy na Ukrainie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Wyniki Olimpiady Historii Polski zostaną ogłoszone na przełomie listopada i grudnia 2017.

Organizatorem olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja. Olimpiada jest częścią składową projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

Zdjęcia: Salomea Pletenicka

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up