Organizacja społeczna „Rodzina Polska i Europa” w dniu 9 listopada 2017 organizowała uroczystą akademię z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie miało miejsce w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Wszystkich zebranych przywitała Pani Liliana Bura, wiceprezes organizacji. W swojej prezentacji multimedialnej Pani Bura przybliżyła zgromadzonym na sali uczestnikom spotkania dzieje historyczne, które przyczynili się do odzyskania niepodległości.

Członkowie organizacji przygotowali też program artystyczny. Recytowano wiersze i śpiewano pieśni patriotyczne. W programie przypomniano o tragicznych losach naszej ojczyzny i jej drogę do odzyskania upragnionej wolności. Interpretacje recytatorskie i muzyczne utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Głos zabrała również Maria Osidacz, dyrektor Centrum, która przypomniała, jak trudna była droga Polaków do wolności i co jako naród osiągnęliśmy w trakcie burzliwych losów. Była to zarówno okazja, aby przywitać zebranych i złożyć życzenia z okazji Święta Narodowego. Pani Dyrektor pogratulowała inicjatywy zrealizowania akademii.

Aby podkreślić uroczysty charakter tego dnia, uczestnicy uroczystości mieli przypięte kotyliony w barwach narodowych - biało-czerwonych. Zebrani goście i członkowie organizacji „Rodzina Polska i Europa” z powagą uczestniczyli w tej niezwykle ważnej lekcji historii i patriotyzmu.

Zdjęcia: Salomea Pletenicka

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up