Istotnym elementem działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku jest aktywizacja młodych ludzi i promocja wolontariatu. W tej chwili grupa wolontariuszy liczy ponad 30 osób, z których każdy spędza w Centrum ok. 2-3 godziny dziennie. Niezbędnym elementem pracy z młodzieżą jest stałe szkolenie oraz wspieranie rozwoju. Prowadzone są dla nich różnego rodzaju spotkania, treningi, warsztaty oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne, które przyczyniają się do nabywania tzw. miękkich umiejętności. To właśnie ta idea przyświecała pomysłowi opracowania przez wolontariuszy CKPiDE gier planszowych w ciągu marca-kwietnia 2017 roku.

Dziś, w warunkach dominacji kultury audiowizualnej, gra planszowa ma do spełnienia doniosłą rolę: podobnie jak lektura książki – ćwiczy pamięć, rozwija myślenie krytyczne i dyskursywne, a przede wszystkim zachowuje walor edukacyjny. To oczywiste, że gry planszowe tak jak wszelkie inne służą rozrywce, jednak w ich przypadku, jak w żadnym innym, realizuje się zasada uczenia się przez zabawę.

Większość gier planszowych Centrum otrzymało z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród opracowywanych gier były m.in.: „Wojenna odyseja Antka srebrnego”, „Mali powstańcy”, „W obronie Lwowa” „Kolejka”, „Znaj znak”, „Awans”, „Puzzle edukacyjne IV Rozbiór Polski”, „303”, „Liberator”, „Historia Polski”, „Quiz o Polsce” i inne. W sumie wolontariusze opracowali 24 gry.

Dwunastu ochotników wybrało do opracowania po dwie gry. W ciągu dwóch tygodni samodzielnie uczyli się zadań i przygotowywali własną koncepcję gry dla potencjalnych uczestników. Każdy z uczestników bardzo odpowiedzialnie podszedł do zadania, bowiem końcowym etapem była prezentacja i przeprowadzenie gry na otwartym forum. Ustalono również, że najlepsi prowadzący będą mogli w przyszłości samodzielnie przeprowadzić grę dla dzieci lub młodzieży w ramach specjalnie zorganizowanego wydarzenia w CKPiDE.

Planszówki mają to do siebie, że uczą szeregu różnych zachowań. Niektóre z nich są nawet dobre do uogólnienia na codzienne życie: gimnastyka umysłu, budowanie więzi, podejmowanie wyborów, planowanie i strategia, czekanie na swoją kolej, uczenie się przegrywać i wygrywać. Oprócz tego gry planszowe służą rozwijaniu wyobraźni, a także umiejętności interpersonalne. Gratulujemy i dziękujemy naszym wolontariuszom za pracę włożoną w naukę. Mamy nadzieję, że otrzymana wiedza przyda się nie tylko w przeprowadzeniu gier, ale i zostanie w pamięci, jak nowy element otrzymanego doświadczenia.

Zdjęcia: Salomea Pletenicka

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up