Corocznie Konsulat Generalny RP we Lwowie organizuje Konkurs Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz-li ten kraj?...”. Dziewiąta edycja konkursu odbywała się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2017 roku w Brzuchowicach pod Lwowem.

Celem projektu jest pogłębienie u dzieci i młodzieży motywacji do poznawania języka i kultury polskiej oraz regularne monitorowanie jakości nauczania w szkołach sobotnio-niedzielnych i punktach nauczania języka polskiego. Uczestnicy rywalizują o nagrody w trzech kategoriach wiekowych (klasy V-VI, VII-IX oraz X-XI).

Po raz pierwszy udział w konkursie wzięli uczniowie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) uczęszczające na zajęcia „Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym”. Taisa Strużańska zdobyła pierwsze miejsce w grupie młodszej a Anna Borkowska została wyróżniona przez jury. Podobnie było w grupie średniej, gdzie pierwszą nagrodę otrzymała Danuta Stefanko, a wyróżnienie – Kamilia Zejnałowa.

W tegorocznej edycji Konkursu wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 105 uczniów z dwudziestu dwu miejscowości z zachodniej i centralnej Ukrainy.

Konkurs składał się z testu językowego (rozumienie i słuchanie tekstu, test gramatyczny, znajomość literatury i wypowiedź pisemna), kulturowego (test z historii, geografii i kultury Polski) oraz części ustnej – rozmowa z komisją – o podobnym zakresie tematycznym.

Oczekiwanie na spotkanie z komisją umilały uczestnikom Konkursu zajęcia edukacyjne, rozwojowe i rekreacyjne przygotowane przez organizatorów. Dzieci uczyły się zasad pierwszej pomocy, brały udział w warsztatach tanecznych oraz uczyły się jak przygotować tradycyjne polskie ozdoby wielkanocne. Nauczyciele i opiekunowie uczestniczyli w zajęciach ze specjalistami. W tym roku eksperci z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie dzielili się z pedagogami m.in. wiedzą i doświadczeniem w zakresie motywowania uczniów do korzystania z literatury i książek.

Zwycięzcy IX „Znasz-li ten kraj?” otrzymali cenne nagrody – laptopy, aparaty fotograficzne, sprzęt elektroniczny, gry planszowe. Wszyscy uczestnicy Konkursu wyjechali z Brzuchowic z tradycyjnie już sporą porcją współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej, słownikami i innymi pomocami dydaktycznymi.

Po rozdaniu nagród uczestnicy i opiekunowie udali się na spacer po Lwowie, gdzie wspólnie z przedstawicielami polskiego konsulatu złożyli wieniec pod pomnikiem Adama Mickiewicza.

LAUREACI i FINALIŚCI
IX Konkursu Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej „Znasz-li ten kraj…?”

GRUPA I młodsza (klasy IV – VI)

 1. Taisa Strużańska – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku;
 2. Julia Kopaliwska – Szkoła sobotnio-niedzielna, działająca przy TKP im. F. Karpińskiego w Kałuszu;
 3. Andrzej Mychnycz – Szkoła sobotnio-niedzielna przy parafii pw. Narodzenia MB w Dolinie.

Wyróżnienia:

 1. Andrzej Iwanusa – Sobotnia szkoła języka polskiego przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi;
 2. Tetiana Kogut – Sobotnia szkoła języka polskiego przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi;
 3. Anna Borkowska – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

GRUPA II średnia (klasy VII – IX)

 1. Danuta Stefanko – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku;
 2. Roman Bilec – Sobotnia szkoła języka polskiego przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi;
 3. Juliana Myszkowska – Polska Sobotnia Szkoła im. Św. Królowej Jadwigi w Drohobyczu.

Wyróżnienia:

 1. Julia Bilak – Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole;
 2. Kamila Zejnałowa – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku;
 3. Marat Kuczak – Polska Sobotnia Szkoła im. Jana Pawła II przy Szkole Ogólnokształcącej nr 7 w Samborze.

GRUPA III starsza (klasy X – XI)

 1. Ilona Sorówka – Polska Sobotnia Szkoła im. Jana Pawła II przy Szkole Ogólnokształcącej nr 7 w Samborze;
 2. Maria Pastuszkiewicz – Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej przy szkole ogólnokształcącej I-II stopnia nr 1 w Stryju;
 3. Jaryna Iwanec – Sobotnia szkoła języka polskiego przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi.

Wyróżnienia:

 1. Irena Hajdar – Sobotnia szkoła polskiej mniejszości narodowej przy TKPZL w Złoczowie.
 2. Jana Stroczuk – Szkoła sobotnio-niedzielna, działająca przy TKP im. F. Karpińskiego w Kałuszu;
 3. Olga Wojtanowska – Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej przy szkole ogólnokształcącej I-II stopnia nr 1 w Stryju.

Gratulujemy laureatom jak i uczestnikom IX Konkursu Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz-li ten kraj?...” i zachęcamy do dalszej nauki języka polskiego oraz zgłębiania polskiej kultury.

Zdjęcia: Andrzej Leusz, Witalij Hrabar

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up