W dniu 7 marca 2017 w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej (RODM) w Warszawie gościła Maria Osidacz – Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Podczas spotkania konsultanci RODM omawiali działalność Ośrodka w roku 2017. Natomiast Pani Osidacz opowiedziała o najważniejszych działaniach Centrum. Rozmawiano także o możliwościach współpracy obydwu instytucji.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up