W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego młodzież z klas maturalnych średnich szkół Iwano-Frankiwska i obwodu brała udział w pierwszym etapie Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej” organizowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego w partnerstwie z CKPiDE. Celem Olimpiady jest popularyzacja idei integracji europejskiej.

Uczestników Olimpiady powitała Maria Osidacz, dyrektor Centrum, która życzyła im powodzenia oraz połamania piór.

Następnie uczniom przedstawiono zasady konkursu oraz wyświetlono film promujący Uniwersytet Opolski (UO). Jedną z nagród dla laureatów Olimpiady jest możliwość studiowania w Instytucie Politologii UO na kierunku: politologia lub stosunki międzynarodowe.

Do zmagań w Olimpiadzie w tym roku stanęło 16 uczniów z 10 szkół. Uczestnicy mieli przed sobą 24 pytań a na ich rozwiązanie godzinę. Niektórzy wychodzili znacznie wcześniej. Pytania dotyczyły wiedzy o Unii Europejskiej, o Polsce oraz ogólnej wiedzy historycznej, ekonomicznej i politycznej.

Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone nie później niż tydzień po przeprowadzeniu testu. Eliminacje w Stanisławowie odbyły się w dniu 4 marca 2017 roku.

Eliminacje centralne Olimpiady odbędą się we Lwowie w kwietniu 2017 i będą mieli charakter rozmowy z komisją konkursową, w skład której wchodzić będą m.in. pracownicy UO.

Zdjęcia: Salomea Pletenicka

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up