24 maja 2019 roku rozpocznie się 4. edycja Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie), organizowanych przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w tym mieście.

W trakcie 3-dniowego przedsięwzięcia zostanie wygłoszony wykład na temat wkładu inteligencji polskiej w rozwój kultury Kresów, zaprezentowana wystawa o rozgałęzionym i potężnym rodzie Potockich, zabrzmi polska muzyka jazzowa i rozrywkowa oraz zwyczajowo odbędzie się Majówka Stanisławowska.

Ponadto każdy będzie mógł spróbować polskiego żurku, a nawet dołączyć do jego przygotowania. Nie zabraknie również warsztatów i przestrzeni dla dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Dni Kultury Polskiej, a także udziału w wydarzeniach.

Wstęp wolny!


PROGRAM [pobierz PDF]

PIĄTEK, 24 maja 2019 r.

Godz. 18.00 – wykład prof. dr hab. Tomasza Zaryckiego „Inteligencja – polska elita kulturowa i jej rola w historii Kresów oraz odbudowie Państwa Polskiego”

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (ul. Strzelców Siczowych 56)

Wykład poświęcony będzie kluczowej dla społeczeństwa polskiego grupie społecznej jaką jest inteligencja, a więc elita kulturowa. Pokrótce omówiona zostanie jej XIX-wieczna geneza i dynamika rozwoju, który doprowadził w 1918 do objęcia przez nią w powstałym wówczas Państwie Polskim dominującej pozycji społecznych i politycznych.

W wykładzie zarysowane zostaną też jej dalsze losy, poprzez okres wojny i komunizmu, aż do czasów współczesnych. Szczególna rola inteligencji w społeczeństwie polskim jest niezwykle ważna dla zrozumienia jego specyfiki i odmienności w stosunku do innych społeczeństw Europy wschodniej i środkowej, a w szczególności Europy zachodniej. Przyglądając się genezie inteligencji i jej współczesnej roli, wyjaśnić można też niezwykle ważną rolę kultury w nowożytnej historii Polski oraz jej współczesnym życiu społecznym. Na tym tle wspomniana zostanie również rola inteligencji i kultury polskiej na tzw. Kresach, na których widzieć ją również warto w szerszym kontekście relacji z innymi grupami społecznymi i złożonych przemian społecznych jakie przyniósł cały wiek XX.


SOBOTA, 25 maja 2019 r.

Godz. 15.00 – otwarcie wystawy „Potoccy na Ziemi Lwowskiej, Podolu i Ziemi Halickiej”

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (ul. Strzelców Siczowych 56)

Rozgałęziony i potężny ród magnacki, którego najsilniejsza odnoga pieczętowała się herbem Pilawa, jest bohaterem naszej wystawy. Godłem herbu jest figura półtrzecia krzyż umieszczona w błękitnym polu. Pisał o Potockich kronikarz w dawnych wiekach: „Od niepamiętnych czasów imię Potockich zawsze głośne było w Polsce. Potoccy bili się dzielnie, mądrze na sejmach radzili, nie szczędzili nigdy grosza, gdy ojczyzna była w potrzebie i żaden z nich nie był nigdy ostatnim do ofiary”.

Wystawa skupia się na wybranych postaciach z rodu i miejscowościach, w których Potoccy zasłużyli się w sposób szczególny. Geograficznie obejmuje dawne województwa Polski położone na terenie obecnej Ukrainy. Będzie to okazja do spaceru przez wieki śladem wielkiej historii, pamiątek i zabytków, ale też ludzkich namiętności. Z wielkich zasobów materialnych zostały po Potockich nieliczne pamiątki, często są to zniszczone zabytki, to one świadczą dziś o wielkości i potędze rodu.

Godz. 19.00 – „Muzyka Jazzowa bez granic” – standardy jazzowe oraz polska muzyka jazzowa i rozrywkowa w wykonaniu Big Roll Band z Kluczborka

Pałac Potockich (ul. Szpitalna 3)

Big Roll Band to grupa 20 muzyków, grająca pod kierownictwem puzonisty i dyrygenta Rolanda Mendla. Big Band charakteryzuje się unikalnym brzmieniem łącząc w sobie wiele kierunków i stylów muzyki jazzowej od swingu przez latin i funky do jazzu nowoczesnego. Zespół działa od 11 lat przy Kluczborskim Domu Kultury, gdzie prowadzi regularne próby. Czynnie koncertuje w Polsce i za granicą, zyskując coraz to większe uznanie w środowisku melomanów i znawców jazzu. W ramach Dni Kultury Polskiej usłyszymy w ich wykonaniu m.in. „Bądź moim natchnieniem”, „Żyj kolorowo”, „Vabank”, „Testosteron”, „Mulligan Stew”.


NIEDZIELA, 26 maja 2019 r.

Godz. 12.00 – uroczysta Msza święta

Kościół pw. Chrystusa Króla Wszechświata (ul. Wowczyniecka 92)

Godz. 15.00 – Majówka Stanisławowska w Pałacu Potockich (ul. Szpitalna 3)

  • koncert polskiej muzyki i tańca
  • warsztaty
  • przestrzeń dla dzieci
  • przestrzeń gastronomiczna

Polska muzyka jest jednym z nieodłącznych elementów kultury polskiej, wspaniałym impulsem do zjednoczenia ludzi. Jest wartością tradycji narodu, bliskich mu i cennych. Podczas koncertu swój dorobek artystyczny zaprezentują dzieci i młodzież ze Stanisławowa i okolic, a także zaproszeni goście: Polski Zespół Pieśni i Tańca „Lwowiacy” oraz zespół „Borysławiacy” z Borysławia.

Przygotowaliśmy dla Państwa również szereg dodatkowych atrakcji. Będzie okazja spróbować polski żurek oraz inne potrawy gastronomiczne. Nasi najmłodsi goście spotkają się z wolontariuszami Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w grach i zabawach, a osoby zainteresowane sztuką będą mogły wziąć udział w warsztatach z podstaw rysowania, które poprowadzi miejscowy artysta Michał Dejnega. Na najbardziej aktywnych czekają upominki. Nie zabraknie także stoiska promującego Polskę, jej historię, kulturę i naukę oraz spotkania ze studentami polonistyki Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. Każdy będzie też miał okazję utrwalić na fotografii swój udział w Dniach Kultury Polskiej.


Organizator:


Wsparcie:


Współpraca:


Partnerzy medialni:Projekt współfinansowany
ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach sprawowania
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up