Tematyka dotycząca praw człowieka jest trudna, szczególnie dla ludzi młodych. Aby więc wesprzeć proces edukacji w zakresie rozumienia praw człowieka i zachęcić do aktywnego działania na rzecz ich przestrzegania wśród młodzieży, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) realizuje projekt pt. „Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dzisiaj. Świadomi przeszłości – odpowiedzialni za przyszłość. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży”.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach:

  • I etap – 24-29 czerwca 2018 roku w Iwano-Frankiwsku;
  • II etap – wrzesień-październik 2018 roku w Oświęcimiu.

Projekt realizowany będzie następującymi metodami: analiza badawcza, warsztaty, dyskusje, wycieczki krajoznawcze.

Do udziału zapraszamy aktywnych młodych ludzi w wieku 14-17 lat, znających język polski na średniozaawansowanym poziomie języka polskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy są prowadzone w godzinach pracy Centrum przy ul. Strzelców Siczowych 56 (wtorek – sobota, godz. 11:00-19:00) do dnia 21 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: +38(067) 197-17-96; +38(066)800-20-93.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up