Nowy rok zaczynamy kolędowo!

11 stycznia 2018 o godz. 18:00 w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (ul. Strzelców Siczowych 56) odbędzie się wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu solistów i Grupy Artystycznej Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.

Młodzi artyści zaśpiewają najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w autorskich aranżacjach wokalnych Anny Czenczek – dyrektor Centrum.

Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie działa od 2000 roku. Centrum wpisane jest do rzeszowskiego rejestru szkół i placówek niepublicznych, jako placówka oświatowo-wychowawcza. Młodzi artyści rozwijają swoje pasje i zainteresowania, pracując nad emisją głosu, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym, dykcją i recytacją z elementami gry aktorskiej, ubiorem scenicznym, uczą się zasad charakteryzacji oraz stylizacji.

Centrum Sztuki Wokalnej może poszczycić się licznymi osiągnięciami i sukcesami wokalnymi w ogólnopolskich oraz międzynarodowych festiwalach piosenki w Polsce i za granicą, a także nagrodami w telewizyjnych konkursach piosenki.

Zapraszamy do wspólnego kolędowania!

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up