PROGRAM
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych i narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Społeczeństwo – Polityka – Kultura – Stosunki między narodami”
(Iwano-Frankiwsk, 12-13 września 2017 r.)


 12 września 2017 r.

12.09.2017, godz. 10:00-12:00 – Sesja plenerowa
sala 25, budynek główny Przykarpackiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stefanyka (ul. Szewczenki 57)

12.09.2017, godz. 12:00-13:00 – Prezentacja wystawy prac naukowych kadry Przykarpackiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stefanyka, poświęconych historii Stanisławowa i Ziemi Stanisławowskiej. Pokaz filmu dokumentalnego o Iwano-Frankiwsku (40 min.).
sala 25, budynek główny Przykarpackiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stefanyka (ul. Szewczenki 57)

Prezentacja wydań literatury działu książek rzadkich Biblioteki naukowej Przykarpackiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stefanyka
hol Biblioteki naukowej Przykarpackiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stefanyka (ul. Szewczenki 57)

Otwarcie wystawy prac fotoreportera, członka Narodowej Spółki Dziennikarzy Ukrainy Ołeksija Melnyja (Kałusz) „Ta chwila nie należy już do nas”
hol Biblioteki naukowej Przykarpackiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stefanyka (ul. Szewczenki 57)

12.09.2017, godz. 14.00-17.00

Sekcja I: Stanisławów i Ziemia Stanisławowska podczas przemian społecznych XIX i pierwszej połowy XX wieku
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (ul. Strzelców Siczowych 56)

Sekcja II: Procesy polityczne na terenie Stanisławowa i Ziemі Stanisławowskiej ХІХ – pierwszej połowy ХХ wieku
sala 25, budynek główny Przykarpackiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stefanyka (ul. Szewczenki 57)

Sekcja ІІІ: Życie oświatowe i kulturalno-edukacyjne Stanisławowa i Ziemi Stanisławowskiej ХІХ – pierwszej połowy ХХ wieku
Czytelnia im. prof. Bohdana Hawryłyszyna (ul. Szewczenki 57)


13 września 2017 r.

13.09.2017, godz. 10.00-13.00

Sekcja ІV: Stanowisko socjalno-gospodarcze oraz stosunki między etniczne mieszkańców kraju w ХІХ – pierwszej połowie ХХ wieku
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (ul. Strzelców Siczowych 56)

Sekcja V: Spuścizna historyczno-architektoniczna oraz potencjał turystyczny kraju w ХІХ – pierwszej połowie ХХ wieku
Czytelnia im. prof. Bohdana Hawryłyszyna (ul. Szewczenki 57)

Sekcja VI: Walor artystyczy Stanisławowa i Ziemі Stanisławowskiej ХІХ – pierwszej połowy ХХ wieku.
sala 25, budynek główny Przykarpackiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stefanyka (ul. Szewczenki 57)

13.09.2017, godz. 13.00-14.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (ul. Strzelców Siczowych 56)

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up